ปริ๊นเซส ครูซ ไดมอน ปริ๊นเซส

Princess Cruises เป็นความภาคภูมิใจของเรือญี่ปุ่นที่เกิดจาก เรือล่องเรือฟรีซึ่งออกมารับการสร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในปี 2004 โดย
Mitsubishi Heavy Industries นางาซากิอู่ต่อเรือและเครื่องจักรธิการของเทคโนโลยีได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของโลก
จะให้ล่องเรือสบายในความหลากหลายของสิ่งอำนวยความสะดวกที่กำหนดเองสำหรับตลาดญี่ปุ่น