โกเบ

โกเบ

สีเขียวสดของเมืองคานาซาว่าเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองที่ตั้งของปราสาท Hyakumangoku กะยังคงมีวัฒนธรรมของตัวเองและหายใจในขณะนี้
กะ Yuzen และนอกเหนือไปจากงานฝีมือแบบดั้งเดิมเช่น Kutani เป็นอาหารที่น่าสนใจโดยการใช้ประโยชน์ของอาหารทะเลสดผักกะของทะเลญี่ปุ่น